Inkasso ehk kohtueelne menetlus

Inkasso ehk kohtueelne menetlus

Võlgnikule esitatakse kirjalikke nõudeid.
Võlgnikule saadetakse nõudmisi e-kirja ning SMS-ga.
Võlgnikuga suheldakse telefoni teel.
Vajaduse korral minnakse võlgniku elu- või asukohta.
Võlgnikuga kohtutakse.
Vajaduse korral koostatakse maksegraafik, selle järgimist kontrollib Instrum Inkasso.
Võlgniku andmed avalikustatakse Krediidiinfo AS maksehäireregistris.
Mittetasumise korral kohtumenetlus kliendi nõusolekul.

Pankrotimenetlus

Pankrotimenetlus

Pankrotimenetluse algatamine
Pankrotimenetluse käigus rahuldatakse võlausaldajate nõuded ettevõtte või eraisiku vara võõrandamise tulemusel