Pankrotimenetlus

Pankrotimenetlus

Pankrotimenetluse algatamine
Pankrotimenetluse käigus rahuldatakse võlausaldajate nõuded ettevõtte või eraisiku vara võõrandamise tulemusel